Civas-opleidingen

Per of na september 2015 begonnen met studeren

Als je per september 2015 (of later) bent begonnen met een bachelor of master, val je onder het leenstelsel. Dat betekent dat je geen basisbeurs meer krijgt (geen gratis geld meer!). Wel heb je recht op een studentenreisproduct (ov-kaart), en kun je een aanvullende beurs, een lening en collegegeldkrediet aanvragen.

Elke hbo- of wo-student krijgt een studenten-reisproduct. Daarmee kun je ofwel in het weekend, ofwel doordeweeks gratis reizen met het openbaar vervoer. Je krijgt geen fysieke kaart, maar moet het reisproduct op je eigen ov-kaart zetten. Als je in het buitenland studeert, kun je een ov-vergoeding krijgen.

Aanvullende beurs

Hoewel de basisbeurs dus is afgeschaft, zou je nog wel een aanvullende beurs kunnen krijgen. Deze krijg je als je ouders een inkomen verdienen dat onder een bepaalde grens ligt. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers of zussen heeft invloed op het bedrag. Je kunt maximaal € 378,22 aanvullende beurs krijgen. Studeer je binnen tien jaar af, dan wordt deze beurs omgezet in een gift en hoef je het bedrag niet terug te betalen.

Lening

Kom je niet rond, dan bestaat er nog de lening. Je kunt maximaal € 854,13 lenen bij DUO. Als je een aanvullende beurs krijgt, moet je dit bedrag hier nog van aftrekken om jouw maximale bedrag te berekenen. Ontvang jij dus het maximum aan aanvullende beurs, dan kun je niet meer dan 854,13-378,22= € 475,91 lenen.

Extra lening: het collegegeldkrediet

Als je problemen hebt om je collegegeld te betalen, dan kun je een beroep doen op het collegegeldkrediet. Dit is een lening die - je raadt het al - je gebruikt om je collegegeld te betalen. Betaal je het wettelijke collegegeld van € 1.951 per jaar (2015-2016), dan kun je maximaal € 162,58 per maand lenen. Betaal je instellingscollegegeld omdat je bijvoorbeeld aan een particuliere instelling studeert, dan kun je dit bedrag lenen, tot een maximum van € 812,90 per maand (maar nooit meer dan je daadwerkelijk betaalt aan collegegeld).

Uitbetalingsdata

In principe wordt je aanvullende beurs of lening iedere maand netjes op de 24e op je rekening gestort. Uitzonderingen zijn maanden waarin de 24e in het weekend of op een feestdag valt. Om verrassingen te voorkomen stuurt DUO altijd een mail met de precieze datum en kun je de betaaldata ook vinden in 'Mijn DUO'.

Afbetalen van je lening
Net als met iedere lening, krijg je te maken met een rente over het bedrag dat je gedurende je studie leent. Deze rente wordt berekend vanaf het moment dat je begint te lenen, dus niet pas vanaf het einde van je studie! De afbetaling bestaat uit twee fasen: de aanloopfase en de aflosfase.

Aanloopfase
Na je studie heb je allereerst de aanloopfase. Dit is een periode van twee jaar waarin je in principe nog niets hoeft af te lossen, maar dit wel al mag (geen slecht idee, want je betaalt rente over het hele schuldbedrag. Hoe lager het bedrag, hoe lager ook de rente).

Aflosfase
Hierna volgt uiteraard de aflosfase. Je hebt maximaal 35 jaar om af te lossen. Het minimale aflosbedrag hangt af van de hoogte van je schuld, de maximale duur van de aflosfase, de hoogte van het rentepercentage en je verzamelinkomen. Je kunt zonder boete een hoger bedrag aflossen als je dat zou willen. Heb je na 35 jaar je lening niet afgelost, dan wordt het restbedrag kwijtgescholden.

Jokerjaren
Als je zou willen, kun je de aflossing ook maximaal vijf jaar stopzetten. Deze vijf jaar worden dan opgeteld bij de maximale duur van de aflosfase. Let wel op dat rente over die vrije periode gewoon doorloopt, en je studieschuld dus toeneemt! 

Voor september 2015 begonnen met studeren

Waar bestaat je stufi uit?
Ben je vóór september 2015 aan je studie (bachelor of master) begonnen, dan heb je nog wel recht op de basisbeurs. De maximale bedragen zijn als volgt (september - december 2015):

Thuiswonend:

  • Basisbeurs: € 102,77
  • Aanvullend: maximaal € 247,14
  • Lening: € 299,43
  • Collegegeldkrediet: € 162,58

Uitwonend:

  • Basis: € 286,15
  • Aanvullend: maximaal € 268,55
  • Lening: € 299,43
  • Collegegeldkrediet: € 162,58

De hoogte van je aanvullende beurs is, net zoals bij het leenstelsel, onder andere afhankelijk van het inkomen van je ouders. Zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs worden omgezet in een gift als je binnen tien jaar afstudeert. 

Als je geen of minder aanvullende beurs krijgt, mag je dit bedrag bijlenen. Krijg je geen basisbeurs meer, omdat je al studievertraging hebt? Dan mag je per maand € 916,96 lenen (en € 162,58 aan collegegeldkrediet). Deze bedragen gelden van september tot en met december 2015.

Ben je op dit moment bezig met je bachelor, dan ziet DUO je master als een nieuwe opleiding, en val je voor die periode dus wel onder het nieuwe leenstelsel.

Uitbetalingsdata

Dat fijne moment dat de DUO het geld heeft overgemaakt na je rekening, vindt meestal plaats op de 24e van de maand. Tot en met december 2015 zijn er twee afwijkingen: in oktober krijg je het op de 23e en in december op de 22e.

Bijverdienen

In het oude stelsel mag je niet te veel bijverdienen (in het leenstelsel is dit afgeschaft). Verdien je in 2015 meer dan € 13.856,11, dan heb je geen recht op studiefinanciering of een studentenreisproduct (ov-kaart).

Hoe werkt het afbetalen van je studieschuld?

Als je als hbo- of wo-student nog onder het oude stelsel valt moet je je schuld binnen 15 jaar afbetalen. Heb je echter deels geleend onder het oude stelsel en deels onder het nieuwe, dan mag je kiezen volgens welke regeling je aflost. Dit staat standaard op het oude systeem, maar je mag vóór het einde van je aanloopfase de keuze maken om binnen 35 jaar af te lossen (volgens het nieuwe stelsel). Dat laatste zorgt ervoor dat je per maand een lager bedrag kunt aflossen, maar leidt er ook toe dat de totale schuld hoger is. De rente blijft die extra 20 jaar gewoon doorlopen.

Verder gelden voor het aflossen dezelfde regels als bij nieuwe studenten: je krijgt te maken met een aanloopfase en een aflosfase, en na de aflosfase wordt het eventuele restbedrag kwijtgescholden.  

Terug naar Praktisch