Civas-opleidingen

De Leerplichtwet – Een Overzicht

Geïntroduceerd in 1900, is de Leerplichtwet opgezet om jongeren een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven door ervoor te zorgen dat ze ten minste een bepaald onderwijsniveau halen. De wet bestaat uit drie delen: de Leerplicht, de Kwalificatieplicht, en de Werkplicht.

Veel studenten zijn in de veronderstelling dat ze niet meer leerplichtig zijn na hun 16e verjaardag. Dit is echter onjuist. Zelfs na het vervullen van de Leerplicht, zijn jongeren tot 18 jaar nog gebonden aan de Kwalificatieplicht. Daarna kunnen ze onder de Werkplicht vallen. Lees de onderdelen van de Leerplichtwet dus goed door om te weten tot wanneer je leerplichtig bent - simpelweg stoppen met je school of studie is namelijk niet zomaar toegestaan in Nederland.

Onderdeel 1: Leerplicht

Van het moment dat je 5 jaar oud wordt tot het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, ben je leerplichtig. Dit betekent dat je verplicht bent om onderwijs te volgen. Als je dit niet doet, kun je een bezoek verwachten van de leerplichtambtenaar.

Als je 16 jaar of ouder bent en wilt stoppen met school, moet je voldoen aan de vereisten van de Kwalificatieplicht.

Onderdeel 2: Kwalificatieplicht

De Kwalificatieplicht geldt voor alle jongeren die willen stoppen met school als ze 16 of 17 jaar zijn. Om te voldoen aan deze plicht, moet je minstens een HAVO-, VWO- of MBO niveau 2-diploma hebben behaald.

Als iemand van 18 jaar of ouder zijn of haar opleiding of studie wil stoppen, kan het zijn dat deze persoon onder de Werkplicht valt.

Onderdeel 3: Werkplicht

De Werkplicht geldt voor studenten van 18 jaar en ouder die zonder diploma willen stoppen met hun opleiding of studie. Een student valt niet onder de Werkplicht indien een HAVO-, VWO- of MBO niveau 2-diploma is behaald.

Als onderdeel van de Werkplicht geldt dat studenten zonder diploma pas na hun 27e in aanmerking komen voor een uitkering. Tot die tijd moeten ze werken voor hun geld of terug naar school om een diploma te behalen.

Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?

Over het algemeen ben je leerplichtig tot je 18e verjaardag in Nederland. Wel moet je minimaal een HAVO-, VWO- of MBO (niveau 2) diploma hebben behaald om te kunnen stoppen met je opleiding of studie. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat als je studiefinanciering hebt ontvangen, je dit mogelijk helemaal of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Vrijstelling van de leerplicht

In enkele specifieke situaties kun je een vrijstelling van de leerplicht aanvragen. Dit doe je bij een leerplichtambtenaar in de gemeente waar je woont. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet je voldoen aan één van de specifieke voorwaarden, zoals geestelijke of lichamelijke klachten waardoor je niet naar school kunt, het ontvangen van onderwijs in of buiten het buitenland, of vanwege gewetensbezwaren.

Spijbelen en verzuim

Niet naar school gaan zonder goede reden wordt beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim, oftewel spijbelen. Scholen zijn verplicht om het verzuim aan het DUO-verzuimloket te melden als je 16 of meer lesuren in een periode van 4 lesweken afwezig bent geweest.

Vrij vragen buiten de schoolvakanties voor bijvoorbeeld een vakantie, een huwelijk, of een begrafenis, moet je aanvragen bij de directeur van de school.

In alle gevallen is kennis van de leerplicht belangrijk, zowel voor studenten als hun ouders. Ongeacht je plannen voor de toekomst, het begrijpen van de leerplichtwet is essentieel om je rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen en te voldoen aan de Nederlandse onderwijswetten.

Terug naar Praktisch